Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Yabancı Çalışma İzni
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları
Teşvik için Bize Yazın Teşvikler için Bize Yazın Site İçi Arama : 

GÜNCEL DUYURULAR

İmalat sanayii ile turizm YTB'lere 31.12.2025 e kadar İnşaat harcamalarında KDV müstesnası.

Teşvik Belgesinde 2021 den 2022 yılına devreden Vergi indimi alacağı % 36,20 Arttırılacak!

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Genel Tebliği 533'e göre (YDO) yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak açıklanmıştır.

Teşvik Belgeli İnşaat harcamalarına KDV iadesi 2024 ye kadar uzadı.

Vergi İndirimi kalanınızı (YDO)y. değerleme Oranında Arttırıp kullanıyor musunuz? 
05.12.2017 tarih ve 30261 rg'de yayımlanan 7061 SK ile Yatırım Teşvikleri hususlarında düzenleme:
Bu çerçevede;
Kanunun 43.maddesinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37.md değişikliği ile yatırım teşvik belgeli imalat sanayi yatırımları üzerindeki KDV kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenecek katma değer vergisi iadesi uygulamasının 2021 yılında da sürdürülecektir.

2017 den > 2021 yılında yapılacak İnşaat harcamalarına KDV iadesi

Yatırımlar Aynı (OSB içinde idi) il sınırı içinde farklı adreste olabilecek.
26.07.2017 den itibaren Uygulama eski kararlara göre alınan teşvik belgelerinde de geçerli
Yatırım Teşvik Belgeli tüm imalat sanayi yatırımları için 01.01.2017-31.12.2022 arası yatırım harcamalarında:
Bina inşaat harcamalarında KDV iadesi, Yatırım Katkı oranı tüm bölgelerde 15 arttı, yatırım indirimi %100' olarak 2022 yılında da uygulanacak.

01.01.2022 de Asgari Yatırım harcaması tutarı her bölge için artıyor

01.01.2022 de Asgari Yatırım harcaması tutarı her bölge için artıyor

YTB de vergi terkini

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir.

Sanayi Sicil Belgesi Olan imalatçılar KDV siz makine Alımı 31.12.2022 ye kadar uzadı

Sanayi Sicil Belgesi Olan imalatçılar KDV ödemeden, makine alabilecekler. 21.12.2019 tarih ve 7201 sayılı kanun ile bu uygulama 31.12.2022 ye uzatıldı
2018/11674 sayılı karara göre, Kullanılmamış makine alımı yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilecekler. Aynı şekilde makine aksam ve parçaları da kullanılmış olur ise bu haktan yararlanamayacak.

Bu karar daha çok 3.4.5. ve altıncı bölgede imalat sanayiinde çalışıp, 500.000 TL altında makine alımına ihtiyaç duyanlar ile; 1. ve 2. bölgede 1.000.000 TL altında yatırım yapacaklar için bir avantaj getirmektedir. Yatırım Teşvik belgesi ile sadece KDV istisnası bakımından desteklenen yatırımlar için de kolaylık getirmektedir. Ancak Bölgesel destekli Yatırım Teşvik belgesi sahipleri için avantajlı olmamaktadır.

KDV Ödemeden alınabilecek KULLANILMAMIŞ makine ekipman listesi 

 

Teşvik Belgeli Yatırım için 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

• Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.

E-TUYS -Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinde Temmuz 2018 de Başladı

31 Temmuz 2018 Tarihinden sonra Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri Elektronik Ortamda Yürütülecek. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin işlemleri, yatırımcılar adına yürütecek kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, yatırımcıdan istenecek bilgiler (E-TUYS) aracılığıyla yatırımcı adına, yetkilendirilen kullanıcılar, nitelikli elektronik sertifika ile işlem yapacaktır. Yatırımcı ya da danışman tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü’ ne başvuracaktır. Uygulamaya 02.07.2018 tarihinde başladı. Mevcut belgeler eski sistemde yürütülecek.

Kale Danışmanlık

Cazibe Merkezleri Program detayları

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 SK ile Yatırım Teşvikleri hususlarında düzenlemeye gidilmiştir.
Bu çerçevede;
Kanunun 43.maddesinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37.maddesinde değişiklik yapılması suretiyle yatırım teşvik belgeli imalat sanayi yatırımları üzerindeki KDV kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenecek katma değer vergisi iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülecektir.
 
Kanunun 90.maddesinde; 6770 sayılı Kanunla 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren Kanunun geçici 9.maddesinde yer alan yatırım katkı oranı ve kurumlar vergisi oranı ile ilgili düzenlemenin 2018 yılında devam edecektir.

23 İlde Cazibe Merkezleri Programı uygulanması
DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABI OLAN YATIRIM KONULARI
1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker. 2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları. 3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları. 4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. 5- Kütlü pamuk işleme yatırımları. 6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. 7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar. 8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

Bölgelerde Sigorta Primi, Vergi İndirimi desteği Sürekli hale geldi

4. Bölge Orta-Yüksek Teknoloji yatırım konularına destekler
Tarım ve orman makineleri imalatı yatırımları 4.cü Bölgeden Desteklenecek Orta-Yüksek Teknoloji yatırımları sayılıyor.
Bölgelerde Sigorta Primi, Vergi İndirimi desteği Sürekli hale geldi.
Öncelikli yatırım kapsamı genişledi:

81 İl'de Yatırım Teşvik Destekleri
81 ilde uygulanan Bölgesel destekler, Öncelikli yatırımalar -Gelir vergisi, İşçi-işveren Sigorta Prim destekleri

Eğitim yatırımlarına Verilen Teşvikler 
Teşvikli yatırıma Kamu arazisi tahsisi hakkında usul ve esaslarda yeni düzenleme
Yatırım yeri tahsisi teşvikinden, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanır. Tıklayınız
Kamu taşınmazlarının yatırıma tahsisi yönetmeliğinde değişiklik 15.11.2012-Tıklayınız

OSB'lerde Destek ve Muafiyetler- Arsa Destekleri

Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin süre .  06.06.2018

Madencilik yatırım teşviki genişledi  (1.Grup Madenler Hariç) 
Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan desteklerden faydalanır. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (I. grup madenler ve mıcır yatırımları hariç). ( I. Grup madenler ise) a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. )


Yatırımlarda Vergi İndirimi


Yatırım ve İşletme Döneminde, OSB'lerde vergi indirimi

5. Bölge desteği verilen yatırımlar


Özel Sektörce Yapılacak okul öncesi, ilk, orta ve lise...

4.Bölge Yatırım Destekleri


Tarım ve orman makineleri imalatı yatırımları 4.cü Bölgeden Desteklenecek Orta-Yüksek Teknoloji yatırımları sayılıyor. Pompa, kompresör, sanayi fırını vb yatırımlar da aynı katagori içerisine alındı.

Yatırım Teşvikleri


Teşvik destekler; bazı Yatırımların diğer yatırımlara oranla daha

Yatırımlarda Faiz Desteği Uygulaması


Bölgesel yatırımalara faiz desteği , Faiz desteği tutarları ne

Kullanılmış Yenileştirilmiş makine, Tesisat


Kullanılmış Yenileştirilmiş makine, Tesisat ithalatı


REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI <
>