Mountains

KDV Mevzuatı

Okunma Sayısı : 6.720

Yatırım Teşvik Belgesi almışsanız, işletmenize alacağınız  yerli / ithal Makine ve Techizat için KDV ödemezsiniz. Yatırım yaparken % 18 işletme sermayesini de bünyenizde kalır.  3065 sayılı KDV Kanunu 13/d. Maddesi ile bu konuda istisna tanınmıştır.


3065 Sayılı KDV Kanunu
Madde 13
3174 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır

d) (4369 sayılı Kanunun 59'uncu maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 01.08.1998) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri(Şu kadar ki,yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).