Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Destekleri
Teknoloji Geliştirme Bölge Destekleri
Tübitak Destekleri
OSB'de Destekler-Bedelsiz Arsa
Yabancı Çalışma İzni
Halkbank Yatırım Kredileri
KGF-Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Bankası Yatırım Kredileri
Faydalı Bağlantılar
Köşemiz
Bize Ulaşın
  Teşvik ile ilgili sorularınızı mail adresine gönderiniz.
  info@tesvikdestek.com
Güncel Duyurular İçin Üye Ol
 1. Siteye yeni eklenen duyuru, haber ve diğer yazılardan haberdar olmak için, mail listemize üye olunuz lütfen.
  Adınız Soyadınız

  Mail Adresiniz

  İl
TCMB Döviz Kurları
 1. Tarih : 19.09.2021
  Döviz AlışDöviz Satış
  Usd TL TL
  Euro TL TL
  Gbp TL TL
  TCMB Döviz Kurları

Haberler > Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi Usul ve Esaslarında değişiklik   [ Geri ]

Okunma Sayı : 6.175


Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapıldı

YATIRIM YERİ TAHSİSİ EĞİTİM,TARIM YATIRIMLARINDA SABİT YATIRIM TUTARI RAYİÇ BEDELİN 1, TURİZMDE 2, DİĞERLERİNDE 3 KATI

Yatırım yeri tahsisi teşvikinden Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için rayiç değeri 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımların 3 katından az olmayacak. Ancak toplam sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 3, 4, 5 ve 6 Bölgelerde 500 bin TL'nin altında bulunmayacak.
Maliye Bakanlığı'nın Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım yeri tahsisi teşvikinden Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olanlar yararlanacak. İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan, ancak toplam sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 2, 4, 5 ve 6. Bölgelerde 500 bin TL'den az olmayan gerçek ve tüzel kişiler faydalanacak. Daha önce 5 ve 6. bölgedeki sabit sermaye yatırımlarında 500 bin TL koşulu aranmıyordu.

TEŞVİKTEN YARARLANAMAYACAKLAR OLANLAR

Bu usul ve esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamayacak.

TAŞINMAZLARA KIYMET TAKDİRİ NASIL

Taşınmazın veya yatırımın özelliğine göre, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin rayiç bedeli ile ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları ve maliye uzmanları il Sermaye Piyasası Kanununa tâbi ekspertiz şirketlerine tespit ettirilebilecek. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, komisyonca ayrıca karar alınmasına gerek olmaksızın tahmin edilen bedel olarak dikkate alınacak.

BÖLGELERE GÖRE BAŞVURU ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Başvuru sırasında yatırımcı, bütçelerine gelir kaydedilmek üzere; I bölgelerde bulunan illerde 3 bin, 2. bölgede bulunan illerde 2 bin 500 TL, 3. bölgede bulunan illerde 2 bin TL, 4. bölgede bulunan illerde bin 500 TL, 5. bölgede bulunan illerde bin TL, 6. bölgede bulunan illerde ise 500 TL'yi taşınmaz maliki idarelerin ilgili muhasebe birimine yatırarak, buna ilişkin makbuzu diğer belgelerle birlikte taşınmaz maliki idareye verecek. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın başvurular taşınmaz maliki idareler tarafından kabul edilmeyecek.
Daha önce "1 ve 2. bölgelerde bulunan illerde 3 bin, 3. bölgede bulunan illerde 2 bin, 4. bölgede bulunan illerde ise bin TL ödeniyordu.

BEDELLERDE DEĞİŞİKLİK NE OLDU

Ön izinler bedelsiz olurken, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılandırılan bölgelere göre değişiklik gösterecek. Buna göre 1.. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 3'ü, 2. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 2.5'i, 3. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 2'si, 4. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 1.5'i, 5. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 1'i, 6. bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 0.5'i oranında olacak.

BUGÜNE KADAR SONUÇLANDIRILAMAYAN BAŞVURULARIN DURUMU

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlüğe girdiği 19 Haziran 2012 tarihinden önce müracaatta bulunulan, ancak bugün itibarıyla henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleri, müracaat tarihinde yürürlükte "Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde sonuçlandırılacak.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlüğe girdiği 19 Haziran 2012 tarihinden önce müracaatta bulunulan, ancak bugüne kadar henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleriyle ilgili olarak yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde, bugünden sonraki işlemlerde bu Usul ve Esaslar uygulanacak.

SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI NE ŞEKİLDE

Bugüne kadar, kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin 8. maddelerinin üçüncü fıkraları, ilgililer tarafından taşınmaz maliki idareye başvurulması halinde bu sözleşmelerden çıkartılmak suretiyle sözleşmeler uyarlanacak. Uyarlanan sözleşme hükümleri, uyarlamanın yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacak. Sözleşmelerin uyarlandığı tarihten önce bu sözleşmeler gereğince ilgililer tarafından yapılmış olan ödemelerin iadesi ve mahsubu yapılmayacak.
Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanı, özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri, il özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler, belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları yürütecek. Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi

tamamı için