Mountains

Alt Bölge Desteği

Okunma Sayısı : 530
Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar:
Vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

*Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde(imalat sanayiye yönelik
yatırımlar) gerçekleştirilmesi.
 
*Orta-yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

Geç.md8-(Us-15-37) :
11/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek süratiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır. 

Ayrıca, Bazı illerin bazı  ilçelerinde gerçekleştirlecek yatırımlar.