Mountains

Faiz Desteği

Okunma Sayısı : 457

TEŞVİK BELGENİZDE FAİZ DESTEĞİ HANGİ YATIRIMLARA UYGULANIR, HANGİLERİNE UYGULANMAZ

Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
a) 3. bölge TL kredileri üç puanı, döviz kredileri bir puanı,
b) 4. bölge TL kredilerde dört puan, döviz kredileri bir puanı,
c) 5. bölge TL kredilerde beş puanı, döviz kredileri iki puanı,
ç) 6. bölge TL kredilerde yedi puanı, döviz kredileri iki puanı,
d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek
stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları TL kredilerde beş puanı, döviz kredileri iki puanı,azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.