Mountains

Yasal Uyarı

Okunma Sayısı : 5.625
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA DAİR BİLDİRİM
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir. Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin tabiatından kaynaklanan bazı riskler nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Söz konusu bilgiler profesyonel vergi uzmanları, muhasebe ve iş hukuku, sosyal güvenlik ve  hukuk danışmanları ve diğer benzeri yetkili danışmanlarla yapılacak görüşmelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitedeki bilgileri kullanarak herhangi bir karar vermeden önce profesyonel bir danışmana başvurulması gerekmektedir.

Bu sitedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda azami gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan site sorumlu tutulamaz.

Site Kullanıcıları, bu amaçla oluşturulan ve internet sitesinde yer alan bilgiler yayınlarken, bilgilerin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtımına ilişkin Türk yasalarına uymayı kabul etmekte ve bu tür bilgilerin yasal gereklerini ihlal etmesinden doğacak zarar, hasarlarla ilgili tüm sorumluluğu peşinen üstlendiğini şartsız kabul eder. 

Mustafa ŞAHİN