Mountains

Genel Teşvik Destekler

Okunma Sayısı : 22.950
YATIRIM TEŞVİKLERİNDE  GENEL DESTEKLER
1) Gümrük vergisi muafiyeti.
2) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.
3) İnşaat KDV müstesnası (Us-97/ 15-37)
          
 
Asgari yatırım tutarı
1 ve 2. Bölge   3.000.000- TL ve üzeri  
Diğer   Bölge   1.500.000- TL  ve üzerindeki