Mountains

Yatırım Teşvikleri

Okunma Sayısı : 19.686

Konu Başlıkları ile teşvik destekler 4 unsurdan oluşmaktadır:    
   

A-Genel Teşvik Destekler      B-Bölgesel Teşvik destekler
C-Öncelikli Yatırmlar             D-Stratejik Yatırımalar
   
   BÖLGESEL TEŞVİK DESTEKLERİ İSE 
   1) Sigorta primi işveren hissesi desteği                     4) Vergi indirimi
   2) KDV İstisnası                                                         5) Gümrük vergisi Muafiyeti
   3) Faiz Desteği                                                          6) Yatırım Yeri Tahsisi (Hazine Arazisi)
   7) Sigorta primi işçi hissesi desteği 10Yıl  (osb 12)   8) İşçi Gelir Verg.Stpj dest.10Yıl (osb 12) 
 
KALE Daışmanlık