Mountains

01.01.2022 de Asgari Yatırım harcaması tutarı her bölge için arttı

Okunma Sayısı : 1.370

01.01.2022 de Asgari Yatırım harcaması her bölge için arttırıldı.

İşte ayrıntılar.

İthal edilecek bazı makinelere gümrük vergisi alınacak


Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının;
1 inci ve 2 nci bölgelerde   üç milyon Türk Lirası,

3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise  bir milyon beşyüz bin Türk Lirası olması gerekir.

Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasaite,
sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda
finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için
1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari yedi yüz elli bin Türk Lirası,
5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari beş yüz bin Türk Lirası olması gerekir.