Mountains

Teşvik Belgeli Yatırım için 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

Okunma Sayısı : 2.590

10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi
Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkânını %7.75 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.
Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.
Kredi Koşulları Nedir?
• 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
• Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
• Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
• Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
• Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkânı sunulmaktadır.
Kredi için şartlar nelerdir?
• Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.
Firma başına limit nedir?
• Firma başına limit 400 milyon TL’dir.
Krediye nasıl başvurulabilir?
• Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.
Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?
• Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.
Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?
• Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.
Ücret ve Komisyonlar
Komisyon (maktu):
• 5 yıla kadar % 1
• 5 - 10 yıl arası %2
Proje Değerlendirme ücreti 25.000 Türk Lirası’na kadardır. Kayıt ve başvurular ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına geçen projelerden değerlendirme ücreti tahsil edilecektir.
Krediye ilişkin önemli notlar
• Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
• Bu kredi işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
• Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
• Kredi BSMV’ye tabidir.
Hedef Sektörler