Mountains

2017 Yılı inşaat harcamalarına KDV iadesi

Okunma Sayısı : 3.285

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapılmasına dair Kararına göre mevcut yatırım teşvik sisteminin etkinliğinin artırılması yönünde önemli düzenlemeler yapıldı.
22.02.2017 tarihinde 2017 yılının tamamını kapsayan düzenlemeler şu şekilde:

İmalat Sanayine yönelik düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek bina inşaat harcamaları için KDV İadesi sağlayacak
2017 yılı yatırım harcamaları için Vergi İndirimini daha etkin uygulayacak.
İmalat sanayine yönelik yatırımlara ivme kazandırılması amacıyla, 2017 yılında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamaları için Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi öngörüyor.
Ayrıca aynı yatırımlar için vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranlarını 2017 yılı harcamaları için 15'er puan artırıyor,
Vergi indirim oranlarını ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranını yüzde 100'e çıkartarak yatırımcılarımıza ilave finansman kaynağı sağlıyor.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illere taşınan yatırımlara İstihdam Desteği 'Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi' çerçevesinde taşınacak yatırımları teşvik sistemi kapsamında, taşınılan bölgeye göre değişen istihdam desteklerinden, ilave yatırım olması durumunda ise diğer vergisel desteklerden yararlanacak.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamı illerde yapılacak çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarını asgari yatırım şartı aramadan bölgesel olarak desteklenecek.
Çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarını asgari yatırım tutarı şartı aramadan yatırım yapılan bölgenin bölgesel desteklerden de yararlandırılacak.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamı 4'üncü ve 5'inci bölge illerindeki OSB'ler ile Kilis ili OSB'lerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara 6'ncı bölge destekleri verecek.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4'üncü ve 5'inci bölge illerindeki (Elazığ, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Tunceli) OSB'lerde ve Kilis ilinde yer alan OSB'lerde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımları 6'ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran ve sürelerden yararlandırılacak.
Belirli nitelikteki entegre tekstil yatırımları ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatını belirli bölgelerimizde bölgesel olarak destekleyeceğiz. Nihai tekstil ürünlerinin katma değerinin arttırılmasında ve üretimde verimliliğin yükseltilmesinde önem taşıyan komple yeni cinsindeki entegre iplik, dokuma ve apreleme yatırımları ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı yatırımlarını, belirli bölgelerde bölgesel olarak desteklenecek.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yazılımlar ile gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da katma değer vergisi istisnası uygulanacak. Halihazırda makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinde geçerli olan katma değer vergisi istisnasına ilave olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarını da katma değer vergisinden istisna olacak.