Mountains

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yazılım ve gayri maddi haklara KDV istisnası getirildi

Okunma Sayısı : 5.132

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında makine ve teçhizat teslimleri  KDV istisnası uygulanırken, 27.01.2017 tarihinde yayınlanan 6770 saylı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 3065 saylı KDV Kanunun 13/d maddesine bir ilave yapıldı. Bu ilave ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV istisnasına bundan böyle konu olacak. 

3065 Sayılı KDV kanunu -araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna başlıklı 13/d maddesinin yeni şekli ise 

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları “(Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar). şekline dönüştürüldü.

Değişiklik özeti için bakınız.