Mountains

yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46

Okunma Sayısı : 253

 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 554

Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit