Mountains

Türk Ticaret Kan.6102-Yeni

Okunma Sayısı : 6.488

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve en son değişiklikler
Ticari Defterler-Kayıt, tasdik zamanı ve diğer konularda tüm mevzuat Güncelleme (19.12.2012)

Ticaret Sicil Yönetmeliği

 27.01.2013-Ticaret Sicil Yönetmeliği


ÖRNEK UYGULAMALAR

Yeni TTK'da müdürler ve görevleri 
A.S nin Ltd.Sti ne Dönusumu için gerekli işlemler-örnekleri
Anonim Şiirket ana Sözlesmesi örneği
Kollektif - Komandit şirketleriin -A.S ve Ltd.Sti ne donusumu icin gereken islemler
Ltd.Sti Ana sozlesmesi örneği
Ltd.Sti nin A.S ye dönüşümü için gerekli işlemler-örnekleri


YÖNETMELİKLER

28.11.2012 -
Aonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esasları Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik-

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 30 Haziran değişikliği Ne Getirdi.

1-Şirketler elindeki belgeleri 2014 yılına kadar kullanabilecek.(Eksikler için bir kaşe başarak)
2-Finansal tablo, faaliyet raporu, denetçi raporu vb T.C Ticaret sicil Gazetesinde ilan edilmeyecek
3-Bağımsız denetime tabi olacak şirket sayısı için karar çıkacak- sayının On bin cıvarı olma ihtimali var
4-Yevmiye- Karar defteri dışındakilere kapanış tasdiki yapılmayacak
5-Tek kişilik Anonim ve Limited şirket mümkün- hisse devri yapılarak dönüşüm sağlanabilecek.

6-Hisse devrinde değer artış kazancı istisnası dışındaki kazanç vergiye tabi. Limited şirketi A.Ş ye dönüştürüp hisse senedi çıkararak, A.Ş'i tek kişilik şirkete dönüştürmek, yüksek aktif büyüklüğü ve sermayesi olan şirketler için değer artış kazancı açısından uygun olabilir.
7-Ana sözleşme değişiklikleri yeni TTK 'a uyum açısından 1 Temmuz 2013' e  kadar yapılabilecek.
8-Şirkette levha açısından görünür yere asılması konusunda adli para cezası yerine 2 bin TL idari para cezası getirildi. Böylece levha hapsi kalkmış oldu.
9-Şirket yönetim kurul üyelerinin 3.cü dereceye kadar akrabalarının şirketten vadeli mal alması durumunda  uygulanacak adli para cezası kaldırıldı. Vadeli mal alabilir, ancak şirketten borç para alamayacak
10-Şirketler için İnternet sitesi mecburiyeti-Henüz bir kararla belirlenmedi- büyük sayıda şirket için olmayacak denebilir.
11-Ortağın şirkete sermaye taahhüdü borcu varsa ve geçmiş yıl zararları, karlar ile karşılanmıyorsa ortak şirketten borç alası için 300.000 TL den başlayan cezayı göze alması gerekir
.. 
           
01.01.2013 İtibariyle KOBİ* TFRS 'yi Uygulama Zorunluluğu Olan İişletmeler
1) Küçük ölçekli Anonim ve Limited Şirketler
2) Kolektif ve komandit şirketler
3) Ortakların tamamı KOBİ TFRS kapsamında olan adi ortaklıklar,
Şahıs işletmeleri kapsam dışındadır.(Bilanço-İşletme)

*KOBİ-(Halen 250'den az çalışanı ve 25 milyon TL den az net hasılatı olan
işletmeler  küçük ölçekli işletmeler KOBİ TFRS yi uygulamak  zorundadır.
(Bu KOBİ tanımı değişebilir)

KOBİ TFRS kapsamında Hazırlanacak Finansal Tablolar
1-
Bilanço,
2-Kapsamlı Gelir Tablosu,
3-Nakit akış tablosu,
4-Özkaynak Değişim Tablosu,
5-Kar Dağıtım Tablosu,
6-Dipnotlar,
   *Raporlama döneminden sonraki olaylar,
   *Muhasebe politikalarında, tahminlerinde değişiklikler ve hatalar,
   *ilişkili taraf açıklamaları, Yabancı para raporlama,
   *Konsolide ve Bireysel Finansal tablolar,
   *Ara dönem Finansal raporlama

Finansal Tablo kalemleri:
 
1-Menkul Kıymetler- Finansal araçlar,
2-Stoklar ,
3-Finansal duran varlıklar,
4-Maddi duran varlıklar,
5-Borçlanma maliyetleri,
6-Kiralama işlemleri,
7-Yatırım amaçlı gayrimenkullar,
8-Maddi olmayan duran varlıklar,
9-Varlıklarda değer düşüklüğü,
10-Karşılıklar,
11-Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar,
12-Durdurulan faaliyetler ve satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar,
13-çalışanlara sağlanan faydalar,
14-Hasılat,
15-İnşaat sözleşmeleri,
16-Borçlanma maliyetleri,
17-Ertelenmiş vergi, devlet teşvikleri