Mountains

Vergi Usul Mevzuatı-VUK

Okunma Sayısı : 5.861

  Vergi Usul Kanunu


Vergi Borcum ne zaman zamanaşımına Uğrar..

Genellikle 5 yıl ödemeyince zaman aşımına uğrayacağı zannedilir Ancak
6183 sayılı amme alacakların tahsili hususu hakkındaki kanunun 103. maddesi var orada bu zaman aşımını kesen durumlar var:
-Örneğin haciz uygulaması,
-Ödeme emri tebliğ edilmesi,
-Mal bildiriminde bulunma,
-Veya kısmi bir ödeme yapmanız
-Teminat vermeniz,
 Bunlar zaman aşımını kesen durumlardır.